KOALICJA DLA ŻOLIBORZA


W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych, w oparciu o wieloletnią skuteczną współpracę, środowiska żoliborskich stowarzyszeń i organizacji mieszkańców ogłaszają zawarcie porozumienia.

KOALICJA DLA ŻOLIBORZA jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zmian w polityce lokalnej. Łączymy siły, aby mieć realny wpływ na zarządzanie Żoliborzem, jesteśmy zwolennikami samorządu transparentnego i w pełni demokratycznego. Tworzymy ruch apolityczny, lokalny, którego spoiwem nie są poglądy polityczne, ale chęć działania na rzecz Żoliborza i wizja samorządu skupionego na potrzebach mieszkańców. Dzięki współpracy ogólnomiejskiej, konsultujemy projekty mające wpływ na naszą dzielnice, i poza nie wykraczające.

Koalicja skupia żoliborzan od lat prowadzących działania na rzecz naszej dzielnicy. Rozwiązujemy problemy zgłaszane przez sąsiadów, dbamy o zachowanie żoliborskiej zieleni i dziedzictwa kulturowego. Reprezentujemy każdy z obszarów dzielnicy: są wśród nas mieszkańcy Starego Żoliborza, przedwojennych i powojennych osiedli oraz najnowszych budynków Żoliborza Południowego.

Naszym wspólnym celem jest harmonijny rozwój całej dzielnicy i działanie na rzecz dobra mieszkańców. Chcemy rozwiązywać lokalne problemy w oparciu o otwarty na wszystkich dialog i konsultacje. Zależy nam na integracji mieszkańców, dlatego zapraszamy do współpracy inne organizacje i osoby działające na rzecz Żoliborza.

Sygnatariusze:
 
Stowarzyszenie Żoliborzan
Nowy Żoliborz
KLUB SADY - klub miłośników architektury Sadów Żoliborskich
Stowarzyszenie Ochrony Parku Sady Żoliborskie
Żoliborz Demokratyczny
Miasto Jest Nasze - #Żoliborz