Program wyborczy


Mój program: robić to co teraz, ale skuteczniej! 

  PROGRAM DLA ŻOLIBORZA 

Będę nadal działać na rzecz Żoliborza, reagować na złe inicjatywy, a dobre inicjować i wspierać.


Będę popierać zmiany na lepsze, a sprzeciwiać się zmianom pochopnym i nieprzemyślanym – tak by zachować unikalny charakter naszej dzielnicy.


Jako radna będę kierować się interesem dzielnicy i jej mieszkańców – w tym celu trzeba współpracować ze wszystkimi, niezależnie od podziałów partyjnych czy innych.
Bardzo ważne są dla mnie rozmowy z ludźmi, konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia, ankiety, zaproszenie mieszkańców do decydowania o kształcie dzielnicy, a nie uszczęśliwianie ich na siłę nowymi inwestycjami.


Przede wszystkim zajmę się przyjazną przestrzenią publiczną: przyjazną dla dzieci (place zabaw), dla niepełnosprawnych, starszych, rodziców z wózkami (równe chodniki – niezastawione samochodami, obniżone krawężniki itp.), przyjazną dla wszystkich mieszkańców (przestrzeń estetyczna, sprzyjająca spotkaniom i relacjom społecznym). 


Żoliborz ma ogromny, niewykorzystany potencjał kulturalny i społeczny, mieszka tu wielu artystów i animatorów kultury, rodzi się wiele oddolnych inicjatyw. Często potrzeba tu jakiejś formy wsparcia ze strony urzędu – jako radna postaram się taką pomoc zapewnić. Chcę współtworzyć społeczne archiwum dzielnicy - moim celem jest działanie na rzecz powstania Muzeum Żoliborza.

Wg przepisów prawa Rada Dzielnicy nie ma zbyt wielu uprawnień – ale ja działając na Żoliborzu przekonałam się, że gdy ma się chęć i pasję, można zrobić bardzo dużo, nawet niewielkimi środkami. Jako radna chcę reprezentować mieszkańców i działać na rzecz dzielnicy – jeszcze skuteczniej!