Program wyborczy


Mój program: robić to co teraz, ale skuteczniej! 

Będę nadal działać na rzecz Żoliborza, reagować na złe inicjatywy, a dobre inicjować i wspierać.


Będę popierać zmiany na lepsze, a sprzeciwiać się zmianom pochopnym i nieprzemyślanym – tak by zachować unikalny charakter naszej dzielnicy.


Jako radna będę kierować się interesem dzielnicy i jej mieszkańców – w tym celu trzeba współpracować ze wszystkimi, niezależnie od podziałów partyjnych czy innych.
Bardzo ważne są dla mnie rozmowy z ludźmi, konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia, ankiety, zaproszenie mieszkańców do decydowania o kształcie dzielnicy, a nie uszczęśliwianie ich na siłę nowymi inwestycjami.


Przede wszystkim zajmę się przyjazną przestrzenią publiczną: przyjazną dla dzieci (place zabaw), dla niepełnosprawnych, starszych, rodziców z wózkami (równe chodniki – niezastawione samochodami, obniżone krawężniki itp.), przyjazną dla wszystkich mieszkańców (przestrzeń estetyczna, sprzyjająca spotkaniom i relacjom społecznym). 


Żoliborz ma ogromny, niewykorzystany potencjał kulturalny i społeczny, mieszka tu wielu artystów i animatorów kultury, rodzi się wiele oddolnych inicjatyw. Często potrzeba tu jakiejś formy wsparcia ze strony urzędu – jako radna postaram się taką pomoc zapewnić. 


Wg przepisów prawa Rada Dzielnicy nie ma zbyt wielu uprawnień – ale ja działając na Żoliborzu przekonałam się, że gdy ma się chęć i pasję, można zrobić bardzo dużo, nawet niewielkimi środkami. Jako radna chcę reprezentować mieszkańców i działać na rzecz dzielnicy – jeszcze skuteczniej!  PROGRAM DLA ŻOLIBORZA 2018 KOMITETU
MIASTO JEST NASZE - KOALICJA DLA ŻOLIBORZA

1. ŻOLIBORZ ROZMAWIA
1. Będziemy zbierać i konsultować propozycje mieszkańców.
2. Wyniki konsultacji będą publikowane i respektowane.
3. Będziemy transmitować sesje Rady Dzielnicy on-line.
4. Opublikujemy budżet dzielnicy w przystępnej formie graficznej.
5. Ułatwimy dostęp do informacji dotyczącej procedur, dokumentów i umów.

2. ŻOLIBORZ – MIASTO-OGRÓD
1. Będziemy rewitalizować parki, skwery i podwórka miejskie.
2. Zadbamy o zieleń, regularne podlewanie, pielęgnację drzew starych i nowe nasadzenia.
3. Uruchomimy działania poprawy jakości stawów i innych zbiorników wodnych.
4. Zmniejszymy skutki smogu poprzez planowanie roślinności i skuteczne informowanie mieszkańców o uchwale antysmogowej i konsekwencjach palenia złym paliwem.
5. Będziemy walczyć z hałasem komunikacyjnym w dzielnicy.
6. Zadbamy o ład przestrzenny i małą architekturę.

3. PRZEMYŚLANA OŚWIATA
1. Zapewnimy dzieciom miejsca w przedszkolach i żłobkach w pobliżu miejsca zamieszkania.
2. Wyremontujemy boiska i place zabaw, zamontujemy zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami.
3. Uspokoimy ruch samochodowy wokół szkół, stworzymy strefy kiss&ride przed placówkami oświatowymi.
4. Wyposażymy szkoły w nowe stojaki rowerowe i boksy na hulajnogi.
5. Będziemy wspierać programy profilaktyczne i antydyskryminacyjne w szkołach.

4. ŻOLIBORSKA SIEĆ KULTURY
1. Stworzymy nowoczesny dom kultury.
2. Wesprzemy inicjatywy kulturalne mieszkańców i lokalnych instytucji.
3. Sztuka i muzyka w przestrzeni publicznej, potańcówki i inne wydarzenia kulturalne będą odbywać się częściej.
4. „Żoliborz nie potrzebuje reklamy”. Będziemy walczyć z chaosem reklamowym.
5. Zadbamy o unikalne dziedzictwo kulturowe Żoliborza.

5. ŻOLIBORZ DOBRZE SKOMUNIKOWANY
1. Zadbamy o bezpieczeństwo pieszych na drogach. Będziemy dążyć do wyznaczania dodatkowych przejść dla pieszych.
2. Wyznaczymy nowe miejsca postojowe dla mieszkańców.
3. Będziemy domagać się zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnych, wynikających z tranzytu przez Żoliborz i bliskości torów kolejowych.
4. Będziemy budować spójną sieć dróg i pasów rowerowych.
5. Zwiększymy liczbę lokalnych połączeń autobusowych.

6. ŻOLIBORZ SKLEPIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW
1. Zbadamy potrzeby mieszkańców i na ich podstawie będziemy planować przeznaczenie lokali usługowych w dzielnicy.
2. Wprowadzimy obniżki czynszów dla zakładów rzemieślniczych i drobnych sprzedawców.
3. Będziemy chronić ogródki działkowe przed zabudową.
4. Będziemy zachęcać lokale usługowe w celu udostępniania toalet do użytku publicznego, jak również dążyć do budowy nowych toalet w parkach i w pobliżu placów zabaw.
5. Chcielibyśmy więcej lokalnych bazarków na Żoliborzu ze zdrowymi i tanimi produktami prosto od producentów. Wybierzemy z Wami ich lokalizację.

7. ŻOLIBORZ W RUCHU
1. Ocalmy Marymont! Będziemy kontynuować naszą akcję ratowania zabytkowego stadionu i otoczenia OSiR Żoliborz.
2. Postawimy na lokalne kluby i drużyny sportowe dziewcząt i chłopców.
3. Zapewnimy stałą ofertę zajęć ruchowych dla seniorów.
4. Wyznaczymy nowe ścieżki biegowe.
5. Odbudujemy i udostępnimy basen w Zespole Szkół Elektronicznych na Zajączka.

8. ŻOLIBORZ PRZYJAZNY DLA KAŻDEGO
1. Będziemy usuwać bariery architektoniczne chodników, lokali usługowych i mieszkalnych należących do dzielnicy.
2. Zamontujemy nowe ławki zaprojektowane z myślą o osobach starszych.
3. Wyposażymy biblioteki w tłumacza polskiego języka migowego on-line.
4. Wzmocnimy bezpieczeństwo w dzielnicy.
5. Poprawimy oświetlenie ulic, placów i parków.