Program wyborczy


Mój program: robić to co teraz, ale skuteczniej! 

Będę nadal działać na rzecz Żoliborza, reagować na złe inicjatywy, a dobre inicjować i wspierać.


Będę popierać zmiany na lepsze, a sprzeciwiać się zmianom pochopnym i nieprzemyślanym – tak by zachować unikalny charakter naszej dzielnicy.


Jako radna będę kierować się interesem dzielnicy i jej mieszkańców – w tym celu trzeba współpracować ze wszystkimi, niezależnie od podziałów partyjnych czy innych.
Bardzo ważne są dla mnie rozmowy z ludźmi, konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia, ankiety, zaproszenie mieszkańców do decydowania o kształcie dzielnicy, a nie uszczęśliwianie ich na siłę nowymi inwestycjami.


Przede wszystkim zajmę się przyjazną przestrzenią publiczną: przyjazną dla dzieci (place zabaw), dla niepełnosprawnych, starszych, rodziców z wózkami (równe chodniki – niezastawione samochodami, obniżone krawężniki itp.), przyjazną dla wszystkich mieszkańców (przestrzeń estetyczna, sprzyjająca spotkaniom i relacjom społecznym). 


Żoliborz ma ogromny, niewykorzystany potencjał kulturalny i społeczny, mieszka tu wielu artystów i animatorów kultury, rodzi się wiele oddolnych inicjatyw. Często potrzeba tu jakiejś formy wsparcia ze strony urzędu – jako radna postaram się taką pomoc zapewnić. 


Wg przepisów prawa Rada Dzielnicy nie ma zbyt wielu uprawnień – ale ja działając na Żoliborzu przekonałam się, że gdy ma się chęć i pasję, można zrobić bardzo dużo, nawet niewielkimi środkami. Jako radna chcę reprezentować mieszkańców i działać na rzecz dzielnicy – jeszcze skuteczniej!


  
 Program klubu Żoliborz Demokratyczny oraz zarządu dzielnicy na kadencję 2014-2018:

I. Edukacja
Szczególną wagę przykładamy do rozwoju żoliborskiej oświaty, zwłaszcza, że wydatki na nią stanowią ponad połowę budżetu Żoliborza. Uczniowie żoliborskich szkół osiągają jedne z najlepszych wyników w testach i egzaminach. Szkoła Podstawowa nr 65 przy ul. Mścisławskiej i Liceum imienia Witkacego należą do najlepszych w Warszawie.
Co zrobiliśmy? 

 - Konsekwentnie dbaliśmy, by wszystkie żoliborskie dzieci znalazły miejsce w dzielnicowych przedszkolach. Przygotowaliśmy szkoły do przyjęcia dzieci z nowych osiedli na Żoliborzu Południowym.
- Wybudowaliśmy przyszkolne place zabaw w Szkole Podstawowej nr 92 i w Szkole Podstawowej nr 267.
- Kontynuowaliśmy remonty placówek oświatowych: m.in. wyremontowaliśmy przedszkole przy ul. Wyspiańskiego i przedszkole przy ul. Włościańskiej, trwają remonty przedszkola przy ul. Henkla, budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki i budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka.
- Konsekwentnie rozwijamy programy klas sportowych w szkołach (judo, pływanie, łucznictwo, piłka siatkowa, piłka nożna, pięciobój nowoczesny), a nasi uczniowie z sukcesami uczestniczą w krajowej i międzynarodowej rywalizacji.
Co zrobimy?
- Będziemy zwiększać liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach poprzez (i) budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego na Żoliborzu Południowym, (ii) rozbudowę przedszkola przy ul. Broniewskiego, (iii) uruchomienie miniżłobka na Marymoncie oraz (iv) poprzez rozbudowę przedszkoli przy ul. Rybińskiego i przy ul. Broniewskiego.
- W nadchodzącej kadencji kolejne przedszkola zyskają wyremontowane place zabaw.
- Biblioteki szkolne chcemy przekształcić w nowoczesne szkolne i lokalne centra aktywności (na wzór zmodernizowanej ostatnio biblioteki w Gimnazjum nr 55 przy al. Wojska Polskiego) oraz uzupełnimy ich księgozbiory.

II. Infrastruktura
Podstawowym założeniem przy wszelkich działaniach związanych z tą dziedziną powinno być kreowanie przestrzeni przyjaznej dla człowieka. Taka była idea założycieli naszej dzielnicy i zobowiązani jesteśmy ją kontynuować.
Co zrobiliśmy?
- Dzięki władzom dzielnicy stacje Veturilo znalazły się na Żoliborzu. To nasi radni o to zabiegali. Dziś
mamy 7 stacji roweru miejskiego.
- Remontowaliśmy żoliborskie ulice np. Hauke-Bossaka, Czarnieckiego, Szajnochy, Forteczną, Drużbackiej, Modrzejewskiej.
- Dzięki staraniom naszych radnych, Żoliborz był jedną z pierwszych dzielnic, w której rozpoczęto systematyczną likwidację barier architektonicznych.
Co zrobimy?
- Chcemy wprowadzić dogodne rozwiązania dla ruchu rowerowego na ulicach dzielnicowych oraz koniecznie doprowadzić do stworzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż głównych ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Popiełuszki i placu Wilsona, aby w naszej dzielnicy powstała spójna sieć rozwiązań dla rowerzystów. Szczególnie istotne jest połączenie placu Wilsona z ul. Andersa jako głównej trasy łączącej Żoliborz ze Śródmieściem.
- Postawimy dalsze parkingi/stojaki rowerowe przy najważniejszych punktach na Żoliborzu (przy sklepach, aptekach, pocztach, szkołach itp.).
- Zaproponujemy szeroką dyskusję na temat objęcia centrum Żoliborza strefą płatnego parkowania, co może otworzyć możliwości sfinansowania budowy parkingu podziemnego przy stacji metra pl. Wilsona oraz zniechęcić mieszkańców innych dzielnicy do pozostawiania aut na Żoliborzu.
- Doprowadzimy do wybudowania m.in. brakującego fragmentu ul. Rydygiera przy ul. Powązkowskiej. Będziemy też kontynuować remonty ulic zarządzanych przez Dzielnicę.
- Zaproponujemy szeroki zestaw środków uspokojenia ruchu na dzielnicowych ulicach (np. wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych), zamiast bezrefleksyjnego stosowania tzw. śpiących policjantów.
- Będziemy działać na rzecz poprawy warunków ruchu pieszego, wychodząc naprzeciw także seniorom, osobom z wózkami dziecięcymi itp. Jednocześnie, będziemy nadal domagać się likwidacji barier architektonicznych, np. dostosowania podjazdów do rozmiarów współczesnych wózków i likwidacji barier na ciągach ruchu pieszego i na przystankach.
- Uzupełnimy sieć żoliborskich placów zabaw.
 

III. Kultura
Co zrobiliśmy?

- Ukończyliśmy modernizację Fortu Sokolnickiego i doprowadziliśmy do uruchomienia w nim centrum kultury oferującego mieszkańcom, obok imprez komercyjnych, koncerty, pokazy filmów, pikniki.
- Po 14 latach, powstały dwie nowe placówki biblioteki (ul. Mickiewicza i pl. Inwalidów). Zmodernizowaliśmy też filię biblioteki przy ul. Śmiałej.
- Przy udziale partnerów prywatnych udało się uruchomić w lokalach komunalnych nowe przedsięwzięcia, takie jak Prochownia w Parku Żeromskiego, Pawilon Kulturalny na Sadach Żoliborskich, Kalinowe Serce przy ul. Krasińskiego. W Prochowni Południowej w Parku Żeromskiego kontynuuje działalność Fundacja „Dziecko i Sztuka”.
- Przykładem takiej współpracy jest też Targ Śniadaniowy.
- Doprowadziliśmy do zawarcia wieloletniej umowy z Warszawską Szkołą Filmową, dzięki której możliwe stało się wyremontowanie i reaktywacja Kina Elektronik. Liczymy na jego otwarcie w najbliższej przyszłości.
- Wzbogacając przestrzeń publiczną wyeksponowaliśmy rzeźby Aliny Szapocznikow (w Parku Żywiciela) i Marka Moderau (obok przychodni przy ul. Szajnochy) oraz prowadzimy galerię „Przystanek”, zaś porządkując ją usuwamy szpecące Żoliborz obiekty jak np. pawilon MZA przy pl. Wilsona. Do zrealizowanych inicjatyw wzbogacających przestrzeń publiczną należy
też dodać rozmaite formy upamiętnienia wydarzeń i postaci historycznych (co stanowi kontynuację idei założycieli Żoliborza, który traktowali dzielnicę jako pomnik Państwa Polskiego).
Co zrobimy?
- Doprowadzimy do remontu filii biblioteki przy ul. Broniewskiego.
- Chcemy utworzenia Żoliborskiego Centrum Aktywności Kulturalnej na Zatrasiu.
- Niezmiennie chcemy wspierać wszystkie cenne inicjatywy kulturalne środowisk twórczych, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Powyższe wsparcie oznaczać będzie również kontynuację udostępniania lokali komunalnych na atrakcyjnych warunkach.
- Program „Otwieramy Żoliborz” uważamy na sukces i optujemy za jego kontynuacją. Chcemy także, aby Urodziny Placu Wilsona, programy edukacji patriotycznej, kino plenerowe i przeglądy filmowe oraz festiwal Joli Bord de l’Art były kontynuowane.


IV. Sport i rekreacja
Co zrobiliśmy?

- Rozpoczęliśmy modernizację terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej, poprzez budowę stałego lodowiska i skateparku, modernizację bocznego boiska piłkarskiego oraz budowę parkingu z drogą dojazdową.
- W mijającej kadencji powstała na terenie dzielnicy sieć siłowni plenerowych (4 gotowe, 2 kolejne do końca roku).
- Na Kępie Potockiej powstała stała ścieżka biegowa.
- Utworzyliśmy dodatkowe klasy sportowe m.in. w Gimnazjum nr 55.
Co zrobimy?
- Rozbudujemy sieć dzielnicowych siłowni plenerowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców.
- Doprowadzimy do budowy zadaszenia lodowiska/skateparku, co umożliwi korzystanie z nich bez względu na opady i ograniczy emisję dźwięków. Będziemy kontynuowali remont tzw. budynku klubowego na terenie OSiR.
- Będziemy wspierać działalność klubów sportowych działających w naszej dzielnicy, szczególnie uczniowskich klubów sportowych (np. UKS Żoliborz i UKS Ronin Team).
- Doposażymy placówki oświatowe w sprzęt sportowy.
- Podtrzymamy dostępność szkolnych boisk dla mieszkańców w okresach wakacyjnych.
- Będziemy wspierać zajęcia ruchowe dla seniorów.
 

V. Ekologia
Żoliborz słynie ze swojej zieleni. Dlatego musimy o nią stale dbać, a tam gdzie to możliwe - wzbogacać.
Co zrobiliśmy?
- Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, doprowadziliśmy do zaniechania solenia żoliborskich ulic zimą.
- Ochroniliśmy Kępę Potocką przed pomysłami przekształcenia jej części w parking.
- Systematyczny głos żoliborskiego samorządu przyczynił się do modernizacji Trasy AK z zastosowaniem półtuneli, chroniących osiedle Potok oraz Marymont przed hałasem i spalinami.
Co zrobimy?
- Parkami wymagającymi modernizacji są Park Żywiciela wokół Teatru Komedia i Park Kaskada. Musimy o to zadbać, w przypadku Parku Żywiciela – w porozumieniu z jego właścicielem.
- Proponujemy wdrożenie ewidencji i monitoringu dzielnicowego drzewostanu, w tym pomników przyrody.

- Będziemy wspierać działania ograniczające uciążliwość lotniska Babice.
- Zaproponujemy prace nad wyciszeniem Kępy Potockiej od strony Wisłostrady np. poprzez dodatkowe nasadzenia.
 

VI. Sprawy społeczne i zdrowie
Co zrobiliśmy?

- Uratowaliśmy przed likwidacją przychodnię zdrowia przy ul. Felińskiego.
- Uruchomiliśmy pilotażowo dzienną placówkę pobytu dla osób z chorobą Alzheimera oraz program street workerów. Stworzyliśmy również placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży. 

- Wybudowaliśmy dwa budynki komunalne mieszczące także mieszkania dla osób niepełnosprawnych.
- Wybudowaliśmy pierwsze w Warszawie mieszkanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo – ofiar wypadków.
- Powołaliśmy do życia, a także wspieraliśmy, partnerstwa lokalne dla Marymontu – Kaskady, dla Żoliborza Oficerskiego, dla Zatrasia oraz dla rejonu Sadów Żoliborskich.
- W rozmaitych formach wspieraliśmy środowiska kombatanckie.
- Prężnie działa na Żoliborzu Uniwersytet III Wieku.
Co zrobimy?
- Chcemy doprowadzić do stworzenia na Żoliborzu stałej placówki dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera z centrum wsparcia dla rodzin.
- Będziemy działać na rzecz rozbudowy środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera.
- W ramach zapowiadanych programów rządowych aktywnie włączymy się w tworzenie nowych form opieki nad dziećmi w wieku przed-przedszkolnym, umożliwiających rodzicom powrót do pracy.
- Dalej będziemy wspierać wszelkie inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Chcemy rozbudować sieć placówek dla dzieci i młodzieży (klub młodzieżowy przy ul. Marii Kazimiery, harcówki dla harcerzy).
- Istotą Żoliborza jest spółdzielczość mieszkaniowa. Chcemy nadal promować tę formę współdziałania mieszkańców, także wśród decydentów.
 

VII. Urząd służący mieszkańcom
Urząd Dzielnicy musi być otwarty na wszystkie inicjatywy, które do niego trafiają. Zadaniem urzędników jest tworzenie warunków, aby pomysły obywateli mogły być realizowane. Dziś widzimy, że energia i pomysłowość mieszkańców przy wsparciu władz dzielnicy, dają wspaniałe efekty.
Co zrobiliśmy?
- Zmieniliśmy sposób gospodarowania dzielnicowymi lokalami, oferując szereg z nich, na preferencyjnych warunkach, na cele społeczne (np. filia biblioteki przy ul. Mickiewicza 65, czytelnia naukowa przy pl. Inwalidów, Kalinowe Serce, Pawilon Kulturalny przy ul. Sady Żoliborskie, klub dla dzieci i młodzieży przy ul. Marii Kazimiery).
- Mamy najlepszy w Warszawie Wydział Obsługi Mieszkańców, dzięki czemu czynności urzędowe można załatwić szybko i przyjemnie.
- Rozpoczęliśmy przeprowadzanie konsultacji społecznych przed podejmowaniem istotnych decyzji.
- Staraliśmy się dać możliwość realizacji każdej inicjatywy, którą zgłosili mieszkańcy. Dzięki władzom naszej dzielnicy np. Targ Śniadaniowy mógł stać się ważnym miejscem na Żoliborzu.
- Uruchomiliśmy SMS-owy system powiadamiania o ważnych wydarzeniach.
Co zrobimy?
- Wypracowanie stałych procedur konsultacji społecznych pozwoli traktować konsultacje jako nieodzowny element każdego procesu decyzyjnego.
- Modernizacja i bieżące aktualizowanie strony internetowej urzędu stworzy lepszy dostęp dla mieszkańców do aktualnych informacji o dzielnicy.
- Dołożymy starań, aby Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego stała się lepiej wykorzystywanym forum współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.
- Będziemy wymagać od urzędników otwartego i przyjaznego podejścia do mieszkańców i ich inicjatyw.